Til forsiden
DS Håndværk og Industri
 
 

Tilskudsordning

 

Regeringen har netop vedtaget den nye Bolig Job plan. Fra 1. juni 2011 kan du få et servicefradrag for dine lønudgifter til hjælp og vedligeholdelse på din bopæl. For at få fradraget skal du gemme dokumentation for udgiften og indberette den til SKAT.

Servicefradraget er et resultat af Boligjobplanen, der skal øge beskæftigelsen og komme sort arbejde til livs. Fradraget indføres som et forsøg og løber fra 1. juni 2011 til 31. december 2013.

Du kan få servicefradrag for lønudgifter på op til 15.000 kroner om året (inkl. moms) til f.eks. rengøring, børnepasning, havearbejde, tagarbejde og isolering.

Servicefradraget gælder kun udgifter til arbejdsløn, ikke til materialer.
Arbejdet skal være udført i en lovlig helårsbolig, hvor du har fast bopæl.
Du kan få fradrag for arbejdsløn til opgaver udført af både virksomheder og private. Vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en momsregistreret virksomhed. Serviceydelser som rengøring og børnepasning kan også udføres af voksne privat personer .

Nedenfor vises et uddrag af listen med relevante ydelser, som er dækket af service fradraget. Læs mere på Skat's hjemmeside.

 

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed)

Boligens ydre rammer

• Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb

• Reparation eller udskiftning af ruder i vinduer og terrassedøre med glas

• Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.m.

• Reparation, maling og isolering af ydervægge

• Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede

• Fornyelse eller etablering af dræn

• Radonsikring

• Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer

• Reparation eller fornyelse af køkken og bad

• Gulvarbejder

• Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer

• Installation eller forbedring af ventilation

• Installation eller forbedring af afløbsinstallationer

• Reparation eller udskiftning af vandinstallationer

• Reparation eller fornyelse af elinstallationer

• Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg

• Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg

• Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder

• Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper

• Maler- og tapetserarbejde
 

Elneff VVS/ Tilst VVS

Aut. VVS installatør

Havkærvej 13
8381 Tilst

 

 

86 15 00 45