Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ring på tlf.: 86 15 00 45

Tilskudsordning

divider

​Læs mere om den nye boligjobordning 2018 her

Boligens ydre rammer

Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb

Reparation eller udskiftning af ruder i vinduer og terrassedøre med glas

Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.m.

Reparation, maling og isolering af ydervægge

Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede

Fornyelse eller etablering af dræn

Radonsikring

Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer

Reparation eller fornyelse af køkken og bad

Gulvarbejder

Installation eller forbedring af ventilation

Installation eller forbedring af afløbsinstallationer

Reparation eller udskiftning af vandinstallationer

Reparation eller fornyelse af elinstallationer

Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper   Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer

Maler- og tapetserarbejde

Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer

​Aarhus C

​Tilst

Tlf. ​86 24 18 22

​CVR 25899121

Garantiordning

Vi er medlem af Arbejdsgiverne og er omfattet af Håndværker Garanti.

Vi sponsorerer

TST idræt forening - Tilst
Natteravnene - Tilst
Tilst Kastede Geding Lokalhistorisk forening
Aabyhøj basket - Aabyhøj
Lyseng fitness - Højbjerg