Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ring på tlf.: 86 15 00 45

VVS ydelser

divider

Hos os er gode råd gratis og kvalitet en selvfølge!

​Vi beskæftiger os med alt inden for VVS, lige fra småreparationer og udskiftning af armaturer og sanitet til totalrenoveringer af f.eks. nyt badeværelse og opførelse af eksempeltvis nyt køkken og badeværelse. Vi står gerne til rådighed med vores ekspertise og vejleder professionelt udfra vores mangeårige erfaring. Vi holder os hele tiden ajour indenfor gældende love og regler herunder den nye tilskudsordning og er dækket af vvs garanti ordningen

Vi laver alt indenfor varme.

Bl.a. fejlfinding på varmeinstallationer, herunder gulvvarmeanlæg og reparationer af eksempelvis radiatorventiler. Vi udskifter f.eks. oliefyr til fjernvarme og varmvandsbeholder til en varmeveksler. Vi laver gerne fjernvarmeservice og årlige eftersyn.

Vi laver alt indenfor køkken og bad.

Bl.a. montering, udskiftning og reparation af diverse blandingsbatterier, toiletter og alt indenfor sanitet. Vi tilslutter vand og afløb til f.eks. vaskemaskiner og opvaskemaskiner, samt opsætter udendørshaner og lignende.

​Vi laver alt indenfor vand.

​Bl.a. udskiftning af vandstik, montering af vandinstallationer og fejlfinding på anlæg for eventuelt manglende vandtryk og varmt vand. Vi udskifter hoved vandrør og stigestrenge i etageejendomme og udfører reparationer af tilkalkede eller stoppede vandrør.

Vi laver alt indenfor afløb.

Bl.a. udskiftning af faldstammer og gulvafløb samt reparation af utætte afløb og montering af nye afløb.


Vi udfører desuden reparation eller udskiftning af utætte og tærede vand -og varmerør herunder udbedring af skjulte rørskader. Ved forsikringsskader er vi ofte i tæt dialog med forsikringselskaberne.

​Aarhus C

​Tilst

Tlf. ​86 24 18 22

​CVR 25899121

Garantiordning

Vi er medlem af Arbejdsgiverne og er omfattet af Håndværker Garanti.

Vi sponsorerer

TST idræt forening - Tilst
Natteravnene - Tilst
Tilst Kastede Geding Lokalhistorisk forening
Aabyhøj basket - Aabyhøj
Lyseng fitness - Højbjerg